U tekstilnoj radionici OTOS nastaju serijske i individualne ortoze, trbušni pojasevi, utege za kilu, rukavice za vožnju invalidskih kolica, remenje za imobilizaciju nemirnih pacijenata, turbani i kape, jastuci za invalidska kolica i brojni drugi tekstilni proizvodi izrađeni po mjeri ili prema individualnim zahtjevima kupca.

Surađujemo sa brojnim zdravstvenim ustanovama i bolnicama izrađujući za njih proizvode za posebne namjene koji nisu uobičajeno dostupni, primjerice jastuke za operacijske dvorane, rehabilitacijska pomagala, jastuke za podlaganja, imobilizaciju i sl.

Važan segment naše tekstilne radionice su trbušni pojasevi individualno izrađeni po mjeri za osobe sa spuštenim organima, bruhom ili nakon operacije koji imaju posebne potrebe koje nije moguće zadovoljiti konfekcijskim pomagalima.

Individualni pristup svakom korisniku, fleksibilnost u proizvodnji, stručni djelatnici i kvalitetni materijali omogućuju nam korisnicima pružiti proizvod koji će svojom funkcionalnošću jamčiti povratak aktivnom životu.

Za sve informacije o tekstilnim proizvodima kontaktirajte najbližu sanitetsku kuću OTOS.